Lộ trình xe bus Kiên Giang

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

Đan Nam Media cung cấp danh sách lộ trình, lịch trình các tuyến xe bus tại Kiên Giang cập nhập mới nhất năm 2020. Cập nhật lộ trình chi tiết các tuyến xe bus tại Kiên Giang như thời gian hoạt động, tần suất, lộ trình, giá vé.

Xe buýt là một phương tiện vận tải công cộng phổ biến ở Kiên Giang, đây cũng là phương tiện hữu hiệu nhất cho bạn khi di chuyển với chi phí rẻ. Mạng lưới các tuyến xe bus Kiên Giang tương đối rộng lớn và phủ rộng hầu khắp các địa điểm từ nội thành đến ngoại thành.

lộ trình xe bus kiên giang

Danh sách lộ trình, lịch trình xe bus tại Kiên Giang

  Lộ trình các tuyến xe bus nội thành Kiên Giang

  1. Lộ trình tuyến xe bus số 01: Rạch Giá – Tắc Cậu

  • Lộ trình: Nguyễn Bỉnh Khiêm – Trần Phú – Trần Hưng Đạo – Nguyễn Trung Trực – Quốc lộ 61 – Quốc lộ 63
  • Thời gian: 5h30 – 19h00
  • Giãn cách: 15 - 25 phút/chuyến

  2. Lộ trình tuyến xe bus số 02: Rạch Giá – Thạnh An

  • Lộ trình: Nguyễn Bỉnh Khiêm – Trần Phú – Trần Hưng Đạo – Nguyễn Trung Trực – Quốc lộ 80
  • Thời gian: 5h30 – 19h00
  • Giãn cách: 15 - 25 phút/chuyến

  3. Lộ trình tuyến xe bus số 03: Rạch Giá – Giồng Riềng

  • Lộ trình: Nguyễn Bỉnh Khiêm – Trần Phú – Ngô Quyền – Nguyễn Văn Cừ – Nguyễn Trung Trực – Quốc lộ 61 – Tỉnh lộ Bến Nhứt, Giồng Riềng
  • Thời gian: 5h30 – 19h00
  • Giãn cách: 15 - 25 phút/chuyến

  4. Lộ trình tuyến xe bus số 04: Rạch Giá – Hòn Đất

  • Lộ trình: Nguyễn Bỉnh Khiêm – Quốc lộ 80
  • Thời gian: 5h30 – 19h00
  • Giãn cách: 15 - 25 phút/chuyến

  5. Lộ trình tuyến xe bus số 10: Bắc Tắc Cậu - BX. Vĩnh Thuận

  • Lộ trình: Bắc Tắc Cậu - Quốc lộ 63 (Thị trấn Tắc Cậu) - (quẹo phải) - Quốc lộ 63 - Bến xe Vĩnh Thuận
  • Thời gian: 5h30 – 19h00
  • Giãn cách: 15 - 25 phút/chuyến

  6.Lộ trình tuyến xe bus số 05: Bến xe Hòn đất - Bến xe Kiên lương

  • Lộ trình: Bến xe Hòn Đất - Quốc Lộ 80 - Bến xe Kiên Lương
  • Thời gian: 5h30 – 19h00
  • Giãn cách: 15 - 25 phút/chuyến
  • Cự ly: 35 km

  7. Lộ trình tuyến xe bus số 06: Bến xe Kiên-lương - Hòn Chông

  • Lộ trình: Bến xe Kiên-lương - Quốc lộ 80 - Tỉnh lộ 11 - Hòn Chông
  • Thời gian: 5h30 – 19h00
  • Giãn cách: 15 - 25 phút/chuyến
  • Cự ly: 24 km

  8. Lộ trình tuyến xe bus số 07: Bến xe Kiên lương - Thành phố Hà tiên

  • Lộ trình: Bến xe Kiên lương - Quốc lộ 80 - Bến xe Bình san
  • Thời gian: 5h30 – 19h00
  • Giãn cách: 15 - 25 phút/chuyến
  • Cự ly: 26 km​

  9. Lộ trình tuyến xe bus số 08: Bến xe Hòn Đất - Thổ sơn

  • Lộ trình: Bến xe Hòn Đất - Quốc-lộ 80 - Tỉnh-lộ Tri-tôn Hòn Me - Thổ-sơn
  • Thời gian: 5h30 – 19h00
  • Giãn cách: 15 - 25 phút/chuyến
  • Cự ly: 11,5 km​

  10. Lộ trình tuyến xe bus số 09: Bến Nhứt - Bến xe Gò-quao

  • Lộ trình: Bến Nhứt - Quốc-lộ 61 - Tỉnh-lộ Lộ-quẹo Gò-quao - Bến xe Gò-quao.
  • Thời gian: 5h30 – 19h00
  • Giãn cách: 15 - 25 phút/chuyến
  • Cự ly: 19 km​

  11. Lộ trình tuyến xe bus số 10: Thứ-bảy - Bắc Xẻo-rô

  • Lộ trình: Thứ-bảy - Quốc-lộ 63 - Bến bắc Xẻo-rô
  • Thời gian: 5h30 – 19h00
  • Giãn cách: 15 - 25 phút/chuyến
  • Cự ly: 17 km​

  12. Lộ trình tuyến xe bus số 11: Thứ-bảy - An-minh - Đông-hưng B

  • Lộ trình: Thứ-bảy - Quốc-lộ 63 - Tỉnh-lộ Thứ-bảy Cán-gáo - Bến xe An-minh - Tỉnh-lộ Thứ-bảy Cán-gáo - Đông-hưng B
  • Thời gian: 5h30 – 19h00
  • Giãn cách: 15 - 25 phút/chuyến
  • Cự ly: 21,5 km​

  13. Lộ trình tuyến xe bus số 12: Thứ-bảy - Vĩnh-thuận

  • Lộ trình: Thứ-bảy - Quốc-lộ 63 - Bến xe Vĩnh-thuận.
  • Thời gian: 5h30 – 19h00
  • Giãn cách: 15 - 25 phút/chuyến
  • Cự ly: 39 km​

  14. Lộ trình tuyến xe bus số 17: Rạch-giá - Tà-niên

  • Lộ trình: Bến xe Rạch-giá - Khu lấn biển - Rạch-sỏi - Tà-niên.
  • Thời gian: 5h30 – 19h00
  • Giãn cách: 15 - 25 phút/chuyến
  • Cự ly: 27,8 km

  15. Lộ trình tuyến xe bus số 18: Hà-tiên - Xà-xía - Hà-tiên

  • Lộ trình: Bến xe Bình-san - Quốc-lộ 80 - KDL Mũi-nai - Khu lấn biển - Quốc-lộ 80 - Bến xe Bình-san
  • Thời gian: 5h30 – 19h00
  • Giãn cách: 15 - 25 phút/chuyến
  • Cự ly: 12,5 km​

  16. Lộ trình tuyến xe bus số 19: Giồng-riềng - Tân-hiệp

  • Lộ trình: Bến xe Giồng-riềng - Tỉnh-lộ 963 - Bến xe Tân-hiệp
  • Thời gian: 5h30 – 19h00
  • Giãn cách: 15 - 25 phút/chuyến
  • Cự ly: 33 km​

  17. Lộ trình tuyến xe bus số 20: Bến xe An-biên - Xèo-nhàu - Bến xe An-minh

  • Lộ trình: Bến xe An-biên - Tỉnh-lộ An-biên An-minh - Bến xe An-minh
  • Thời gian: 5h30 – 19h00
  • Giãn cách: 15 - 25 phút/chuyến
  • Cự ly: 57.6 km​

  18. Lộ trình tuyến xe bus số 21: Bến xe An-minh - Bến xe Vĩnh-thuận

  • Lộ trình: Bến xe An-minh - U-minh Thượng - Bến xe Vĩnh-thuận
  • Thời gian: 5h30 – 19h00
  • Giãn cách: 15 - 25 phút/chuyến
  • Cự ly: 55 km​

  Lộ trình các tuyến xe bus liên tỉnh Kiên Giang

  1. Lộ trình tuyến xe bus số 13: Bến xe Gò-quao - Thành-phố Vị-thanh

  • Lộ trình: Bến xe Gò-quao - Tỉnh-lộ Lộ-quẹo Gò-quao - Quốc-lộ 61 - Bến xe Vị-thanh.
  • Thời gian: 5h30 – 19h00
  • Giãn cách: 15 - 25 phút/chuyến
  • Cự ly: 18 km​

  2. Lộ trình tuyến xe bus số 22: Bến xe Hòn-đất - Thị-trấn Tri-tôn

  • Lộ trình: Bến xe Hòn-đất - Quốc-lộ 80 - Quốc-lộ N2 - Thị-trấn Thi-tôn
  • Thời gian: 5h30 – 19h00
  • Giãn cách: 15 - 25 phút/chuyến
  • Cự ly: 44 km​

  3. Lộ trình tuyến xe bus số 23: Hà-tiên - Thị-trấn Ba-chúc

  • Lộ trình: Bến xe Bình-san - Quốc-lộ 80 - Quốc-lộ N1 - Thị-trấn Ba-chúc
  • Thời gian: 5h30 – 19h00
  • Giãn cách: 15 - 25 phút/chuyến
  • Cự ly: 55 km​

  4. Lộ trình tuyến xe bus số 24: Giồng-riềng - Vị-thanh

  • Lộ trình: Bến xe Giồng-riềng - Tỉnh-lộ 963 - Bến xe Vị-thanh.
  • Thời gian: 5h30 – 19h00
  • Giãn cách: 15 - 25 phút/chuyến
  • Cự ly: 27 km​

  5. Lộ trình tuyến xe bus số 25: Giồng-riềng - Cờ-đỏ

  • Lộ trình: Bến xe Giồng-riềng - Tỉnh-lộ 921 - Cờ-đỏ
  • Thời gian: 5h30 – 19h00
  • Giãn cách: 15 - 25 phút/chuyến
  • Cự ly: 25 km​

  6. Lộ trình tuyến xe bus số 26: Vĩnh-thuận - Ranh-hạt

  • Lộ trình: Bến xe Vĩnh-thuận - Quốc-lộ 63 - Ranh-hạt
  • Thời gian: 5h30 – 19h00
  • Giãn cách: 15 - 25 phút/chuyến
  • Cự ly: 26 km​

  Lộ trình các tuyến xe bus Kiên Giang - Phú Quốc

  1. Lộ trình tuyến xe bus số 14: Dương-đông - Cửa Lắp - An-thới

  • Lộ trình: Thị-trấn Dương-đông - Đường ven biển - Thị-trấn An-thới
  • Thời gian: 5h30 – 19h00
  • Giãn cách: 15 - 25 phút/chuyến
  • Cự ly: 21 km​

  2. Lộ trình tuyến xe bus số 15: Dương-đông - Cửa Cạn - Gành-dầu

  • Lộ trình: Thị-trấn Dương-đông - Ấp 2 Cửa Cạn - Gành-dầu
  • Thời gian: 5h30 – 19h00
  • Giãn cách: 15 - 25 phút/chuyến
  • Cự ly: 23 km​

  3. Lộ trình tuyến xe bus số 16: Dương-đông - Hàm-ninh - Bãi Vòng

  • Lộ trình: Thị-trấn Dương-đông - Hàm-ninh - Cảng Bãi Vòng.
  • Thời gian: 5h30 – 19h00
  • Giãn cách: 15 - 25 phút/chuyến
  • Cự ly: 13 km​

  4. Lộ trình tuyến xe bus số 27: Gành-dầu - Rạch Vẹm - Rạch Tràm

  • Lộ trình: Đường Cửa-cạn - Gành-dầu - Rạch Vẹm - Rạch Tràm
  • Thời gian: 5h30 – 19h00
  • Giãn cách: 15 - 25 phút/chuyến
  • Cự ly: 18.7 km​

  5. Lộ trình tuyến xe bus số 28: Thị-trấn An-thới - Hàm-ninh

  • Lộ trình: Thị-trấn An-thới - Hàm-ninh
  • Thời gian: 5h30 – 19h00
  • Giãn cách: 15 - 25 phút/chuyến
  • Cự ly: 24 km​

  6. Lộ trình tuyến xe bus số 29: Dương-đông - Bãi Thơm

  • Lộ trình: Thị-trấn Dương-đông - Đường Dương-đông - Bắc-đảo
  • Thời gian: 5h30 – 19h00
  • Giãn cách: 15 - 25 phút/chuyến
  • Cự ly: 30 km​

  Đan Nam Media hy vọng với những thông tin trên về lộ trình xe bus tại Kiên Giang có thể giúp quý khách tìm được thông tin hữu ích cho chuyến đi của mình. Mọi thông tin sai sót quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và bổ sung.

  Lưu Ý: Đan Nam là công ty quảng cáo không phải nhà xe, nên mọi chi tiết thắc mắc về thông tin lộ trình xe bus xin quý khách vui lòng liên hệ với nhà xe bus để được hỗ trợ. Xin cám ơn quý khách!

  Số hotline bên dưới là số hotline quảng cáo không phải nhà xe.

  Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp dịch vụ quảng cáo ngoài trời tại Kiên Giang như: quảng cáo xe bus Kiên Giang, quảng cáo billboard - pano tại Kiên Giang, quý khách có nhu cầu về quảng cáo xin liên hệ với Đan Nam theo thông tin bên dưới.

  Công ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Đan Nam

  Website: http://dannamadv.vn

  Email: dannamadv@gmail.com

  Địa chỉ: 59/8/18 Hồ Văn Long, Bình Hưng Hòa B, Bình Tân, TPHCM

  TIN LIÊN QUAN